Zásady ochrany osobních údajů

(GDPR)

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce a jaké má kontaktní údaje?

 • Správcem osobních údajů jsem já, Mgr. Vendula Indruchová, mé kontaktní údaje jsou:

Jaké vaše osobní údaje získávám a odkud je beru?

 • Zpracovávám osobní údaje, které jste mi sami poskytli vyplněním formuláře pro zaslání některého z mých on-line produktů zdarma či přihlášením na webinář. Jedná se především o jméno, email, adresu, telefonní číslo a některé údaje z prokliků z newsletterových emailů.

 • Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu. 

 • Věřím, že používáním cookies vám můžu nabídnout ještě lepší služby, moje webové stránky lze ale procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Za jakým účelem vaše osobní údaje zpracovávám?

Vaše údaje potřebuji pro naplnění těchto zákonných účelů:

 • poskytování mých služeb, plnění smlouvy – abych vám mohla zaslat přístupové údaje do kurzu nebo nějaký můj on-line produkt zdarma, musím znát vaši emailovou adresu

 • oprávněný zájem na poskytování přímého marketingu – zasílám vám obchodní sdělení prostřednictvím emailu

 • vedení účetnictví – pro naplnění zákonných povinností zde potřebuji vaše celé jméno a adresu

Jak dlouho budu vaše osobní údaje uchovávat?

 • Vaše kontaktní údaje (jméno, email, telefonní číslo, adresa) budu uchovávat po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu, což je nezbytná doba k výkonu práv a povinností vyplývajících z tohoto smluvního vztahu a pro uplatňování případných nároků z těchto smluvních vztahů.

 • Vaši emailovou adresu a jméno pro zasílání obchodních sdělení budu uchovávat po dobu 5 let od udělení souhlasu. Tento souhlas můžete odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném emailu.

 • Po uplynutí určené doby vaše osobní údaje vymažu.

Předání osobních údajů třetím osobám

 • Vaše osobní údaje nesdílím s nikým mimo platforem a aplikací, které mi usnadňují dostat se do kontaktu se zákazníky. Jsou to tito poskytovatelé:

  • Facebook

  • SmartEmailing

  • Onebit

  • Google aplikace

  • fakturační systém FAPI

 • Zpracování vašich osobních údajů bude probíhat jen na území EU.

Vaše práva

 • Dle podmínek GDPR máte řadu práv. Pokud budete některé z nich chtít uplatnit, můžete mě kontaktovat.

 • Máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Při uplatnění tohoto práva vám ve lhůtě 30 dnů doložím, jaké vaše údaje zpracovávám a proč.

 • Můžete požadovat opravu, omezení zpracování nebo výmaz svých osobních údajů.

 • Můžete vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

 • Můžete požadovat přenesení svých osobních údajů ode mě k někomu jinému. I tady to pro vás mohu udělat ve lhůtě 30 dnů.

 • Můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud byste si to přáli, kontaktujte mě prosím na email vendula.indruchova@gmail.com.

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo vaše právo na ochranu osobních údajů porušeno. Když mě o svém podezření nejprve informujete, udělám všechno pro to, abych situaci napravila.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Prohlašuji, že pro ochranu vašich údajů dělám maximum. Za pomoci moderních technologií udržuji veškerá bezpečnostní opatření proto, abych zamezila úniku informací či jejich zneužití. 

Co byste měli vědět na závěr

 • Když odešlete objednávku z mých webových stránek, potvrzujete, že jste si přečetli podmínky ochrany osobních údajů a že je přijímáte.

 • Tyto podmínky se mohou změnit. Když se to stane, novou verzi zveřejním na svém webu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 6.6. 2022.